Zdravilišče Laško rehabilitacija
Zdravilišče Laško

Zdravilišče Laško — rehabilitacija v okviru intenzivne zdravstvene nege

V Thermani Laško se poleg wellness storitev izvajajo tudi kvalitetne storitve, vezane na zdravje gostov. Izvajajo se medicinske storitve v samoplačniških specialističnih ambulantah in posvetovalnicah, prav tako pa so omogočene raznorazne terapije s strani osebja Zdravilišče Laško. Rehabilitacija pacientov je prav tako pomemben sestavni del zdravilišča, katerega odlikuje dolgoletna tradicija. Za goste, ki potrebujejo zdravstveno nego in pomoč pri dnevnih aktivnostih, je tako organizirana 24-urna rehabilitacijska zdravstvena nega. Tovrstna nega se izvaja v delu hotela Zdravilišče Laško, ki je urejen v Oddelek za rehabilitacijsko zdravstveno nego.

Zdravilišče Laško — rehabilitacija in zdravstvena nega

V Thermani Laško je omogočeno priti do zdravstvene nege, natančneje se ta izvaja v hotelu Zdravilišče Laško. Rehabilitacija pa je vključena v proces zdravstvene nege, saj je tovrstna nega namenjena pacientom, ki potrebujejo pomoč pri vsakodnevnih aktivnostih pri okrevanju po poškodbah in operativnih posegih na gibalnem aparatu. Prav tako je rehabilitacijska zdravstvena nega namenjena vsem, ki imajo funkcijsko prizadetost in revmatične bolezni gibalnega sistema. Izvajanje tovrstne zdravstvene nege poteka v Thermani Laško na Oddelku za rehabilitacijsko zdravstveno nego, kjer je zagotovljeno kakovostno delo.

Kaj je rehabilitacijska zdravstvena nega?

Rehabilitacijska zdravstvena nega je, poleg medicine in različnih terapij, pomembna veja storitev, ki jih izvaja Zdravilišče Laško. Rehabilitacija pacientov je namreč omogočena skozi zdravstveno nego, ki si prizadeva doseči tem večjo stopnjo neodvisnosti in funkcionalnosti oseb. Rehabilitacijska zdravstvena nega je torej strokovna skrb, za osebe po poškodbah, boleznih ali operacijah, zaradi katerih potrebujejo pomoč pri vsakodnevnih aktivnostih. Osnovni namen tovrstne nege je torej ohraniti in izboljšati nivo samooskrbe, čemur sledijo tudi zaposleni na Oddelku za rehabilitacijsko zdravstveno nego v hotelu Zdravilišče Laško. Rehabilitacija pacientov zdravilišča pa temelji na dolgoletni tradiciji dela z osebami, ki so bolj ali manj odvisne od pomoči.

zdravilišče Laško rehabilitacija

Namen rehabilitacijske zdravstvene nege

Osnovni namen izvajanja rehabilitacijske zdravstvene nege je ohranjanje in izboljšanje nivoja samooskrbe pacientov. Posledično se lahko na ta način zagotovi doseganje kakovostnejšega življenja oseb, katerih telesne sposobnosti so bile, zaradi bolezni, poškodb ali operacij, oslabljene. Ob tovrstnih dogodkih lahko pride do slabšanja funkcionalnosti oseb, zato si rehabilitacijska zdravstvena nega prizadeva izboljšati ali ponovno pridobiti izgubljene funkcionalne sposobnosti pri pacientih. Poleg omenjenih ciljev, lahko tovrstna nega doprinese še k zmanjšanju bolečine, k izobraževanju pacientov in njihovih svojcev o primerni oskrbi, nenazadnje pa tudi k omogočanju čustvene opore ob poteku rehabilitacije. Slednje namreč ni enostavno, zato se izvaja s strani strokovno usposobljenih delavcev, katerim je dobrobit pacienta vedno v ospredju.

Potek rehabilitacijske zdravstvene nege

Vsak pacient je primer zase, zato je nega vedno prilagojena njegovim potrebam, kar je izjemno pomembno za Zdravilišče Laško. Rehabilitacija pacientov se tako začne po prepoznavanj težav osebe, saj se temu prilagodi celoten proces. Osrednji del rehabilitacijske zdravstvene nege tako zajema nenehno učenje, spodbujanje in pomoč pri izvajanju aktivnosti, ki jih pacient samostojno ne zmore opraviti. Ker gre za različne aktivnosti, ki so za pacienta zahtevne ali onemogočene, je zdravstvena nega povsem individualno zasnovana. Izvajanje rehabilitacije tako sledi individualiziranim in realno zastavljenim ciljem. Za takšen potek dela je potrebnega dosti strokovnega znanja, kompetenc in veščin, ki jih ima osebje hotela Zdravilišče laško. Rehabilitacija, ki je prilagojena posamezniku, tako prinaša spremembe življenjskih navad ter posledično omogoča kakovostnejše življenje pacientov in njihovih družin.

Kdo izvaja rehabilitacijsko zdravstveno nego?

Zagotavljanje neprekinjene 24-urne zdravstvene oskrbe je omogočeno zaradi strokovno usposobljene ekipe diplomiranih medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in bolničarjev, zaposlenih v hotelu Zdravilišče Laško. Rehabilitacija v zdravilišču pa vključuje tudi izvajanje vizite pacientov, za kar je zadolžena specialistka splošne medicine. Vizita pacientov se izvaja predvsem takrat, ko je opaženo odstopanje ali poslabšanje zdravstvenega stanja pri pacientih hotela Zdravilišča Laško. Rehabilitacija in zdravstvena nega temeljita na dokazano uspešnih metodah in kontinuiranemu strokovnemu razvoju, ki je omogočeno tudi skozi sodelovanje z zunanjimi ustanovami. Zaradi kakovostnega usposabljanja zaposlenih in nenehnega izobraževanja, je tako zagotovljena kakovostna rehabilitacijska zdravstvena nega.

Zdravilišče laško — rehabilitacija in dodatne informacije

Pri izvajanju rehabilitacijske zdravstvene nege gre za bivanje v hotelu Zdravilišča laško, zato je potrebno s seboj prinesti določene stvari od doma. Za paciente je pomembno, da ne pozabijo na svoja zdravila, morebitne ortopedske in ortotske pripomočke (npr. bergle, hojica, opornica, očala, slušni aparat in podobno), pribor za osebno higieno, stabilno obutev, oblačila in tudi kopalke, slednje pa ni potrebno v primeru zdravljenja po možganski kapi. Dobro je vedeti še to, da se lahko v času bivanja posredujejo informacije o zdravstvenem stanju gosta, ki biva na oddelku. Vse informacije se tako lahko posredujejo osebi, ki je navedena na obrazcu »Privolitev pacienta za izvajanje zdravstvene oskrbe in posredovanje informacij o zdravstvenem stanju«.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja